IX tapaaminen 1.2.2017

Helmikuinen Tuuletus-päivä Foibekartanon takkahuoneessa


Foiben Tuulettajat 01.02.2017
Viimeinen valmennuspäivä - Saaran kanssa @SaaraUtti


 Mitataan sitä mitä saaddan ja ollaan saatu aikaan.
Kokemukset; itselle, asiakkaalle, koko yhteiskunnalle.

MUUTOS ja MURROS
Digitalisatio vs  palvelu - itsepalvelu
Digitalisatio ei voi olla itseisarvo, vaan apu tekemiseen.

Mitä muutos on teille; tälle ryhmälle?
Jatkuvaa työn kehittämistä --- koko työelämä on murroksessa

Kaikki tehtävä muutos tähtää Foibekartanon visioon – "tämä on se koti..."
Toisin sanoen, muutos ja visio liittyvät kiinteästi toisiinsa. Niitä totetutetaan joka päivä; valinnoilla, omilla teoilla, tuotetuilla elämyksillä, kokemuksilla. Ne syntyvät vision pohjalle – kaikki teot peilaavat sitä: miten kaadetaan kahvia, millaisista kupeista juodaan... syödään yhdessä.


Muutos – ja uuden työn kulttuuri
Uusi työ rakentuu innostuksen ja intohimon ympärille. Kun toteutetaan niitä, niin silloin saadaan hyöty; asiakashyötyä sekä henkilöstöhyötyä.

Toiminta ja valinnat – osallisuus, onnistumiset.
Ei tehdä asioita niinkun on aina tehty, vaan uskalletaan tehdä muutoksia, oikeasti.

Maailma muuttuu: se muuttuu nopeasti - siksi ei suunnitella, vaan tehdään.
Muutokset vaativat luovuutta. Luovuus – idearikkaus, ratkaisukyky työssä.

 • MITÄ?
 • MIKSI?
 • MITEN?
 • KENELLE?

Jokaisen tulee tuottaa liiketoiminnallinen hyöty.
Kaikki työ tulee tehdä niin että samanaikaisesti luodaan omaa työuraansa sekä tuo hyödyn ympäristöönsä.

Sitouttaminen. Asiakas mukana – fyysisesti, sosiaalisesti, digitalisesti.
Asiakkaasta tulee resurssi; kanssakehittäjä.

 
TEHTÄVÄKSI JA MIETITTÄVÄKSI NYT:
Mitä muutan seuraavan viikon aikana työssäni (eli heti)  - sellaista mikä tuottaa asiakkaalle hyvää, parempaa elämää?
Mitä en voi muuttaa viikossa mutta voin muuttaa pidemmällä ajalla?

Olen fyysisesti läsnä hyvänolon aamiaisella; istun asukkaiden kanssa yhdessä ja kuuntelen.
Viiko-ohjelma saatavilla; itseotettavaksi.

Voisiko asioita yhdistää?
esim. aamiaisen yhteydessä hoitaa muita asioita –

Ongelman ratkaisu tässä ja nyt! Jorman puhelinnumeron jakaminen jokaiseen taloon; vähentää puhelunmäärää Eijalle – ja poistaa samalla myös yhden turhan väliportaan asiakkaalta.
Lisäksi laitetaan sähköpostiosoite vaihtoehdoksi yhteydenotoille – annetaan mahdollisuus yhteydenottoon puhelinaikojen ulkopuolella ja kevennetään puhelinaika ruuhkaa.

Enemmän miehiä töihin.

Tuuli – oman ajan antamista asiakkaalle. Konkreettisesti toteutus – päivittäin yhdelle asiakkaalle, yksi kerrallaan.

Kun on asiakkaan kanssa fyysisesti, on silloin aidoisti läsnä, aidosti fyysisesti. Samoin aidosti digitalisesti tai aidosti sosiaalisesti.

Voisiko päiviä ryhmitellä - mitä jos hallinnollisia töitä ei tehtäisikään kuin tiettyinä aikoina?

Jokaisella omat parit joihin keskittyä aktiviteettissä.
Jalkakylpy suihkuhetken yhteydessä – tehdään peseytymisestä rentouttava, virkistävä kokemus.

Harrastekaappi – jokaiseen taloon; kaikki pelit ja välineet helposti löydettävissä, ei tarvitse etsiä eri paikoista.Aktiviteetit helposti järjestettäväksi. 
Retkeilyä.Seikkailuja pois päivittäisestä ympäristöstä.

Karsitaan turha pois, jotta voidaan keskittyä olennaiseen.
Myös epämääräiset paperikasat pois talkoovoimin.

Läheisten kanssa yhteydenpito ja kuulumisten kertominen. Luo suhdetta, läheisyyttä, luottamista.
Asukkaiden vaatekaappien hyllyt uusiksi: ritilät pois ja hyllyt tilalle.

Järjestää omaa ajankäyttöä niin että jää aikaa asukkaille myös ns. ”pakollisten toimien” ulkopuolla.
Kotitalojen yhteistä tapahtumaa.Nyt: kaikkien muutokset käytäntöön ja siitä twiitti – näkyväksi tekeminen.
Saaran hyvänelämän haaste.
 
Ajatusmuistisäännöksi: Ei se mitä tehdään vaan se mitä saadaan aikaan!
Vaikuttavat isommassa mittakaavassa.
Eli saadaan aikaan: Hyöty.
Hyöty - asiakkaalle, työymparistölle, tehokkuudelle, yhteiskunnalle.
Hyvälle ja onnelliselle elämälle.

Mitataan tunnetta mitä teko saa aikaan - se on merkityksellistä.

Kun saadaan aikaan työstä tulee mielekästä - työntekohenkisyys.
"Ei myydä vesimelonia vesimelonina vaan daiquirina"  - kokemuksena, elämyksenä.

VISIO - onko mallina laatikko vai suunta?HARRASTA MUUTOSHARJOITTELUA: muutetaan toimitontapoja joka ikinen päivä. Kotona ja töissä.
TEE NÄIN: ole avoin | opi uutta | mieti | jatka ihmettelemistä | ole utelias | googleta | mieti lisää...

Näkyväksi tekeminen - Miksi se on tärkeää?

Sosiaalinen media on viestintää - joka synnyttää avoimuutta ja vaikuttavuutta. Sillä on voima osallistaa ja osallistua.

Tarinan rakentaminen - mielikuvat, arvot, muistot.

Asiakkaalle päin tarinan tulee olla aina yksi, yhtenäinen - sitä samaa visiota kirkastava.
Palautteen antaminen, sen saaminen ja kuuleminen.Yhteisessä tarinassa pitää kuulla toista.

Oman persoonan vahistamista, oman osaamisen vahvistamista.
Koulutus ei määritä osaamista.
Vuorovaikutustaidot.
Mitä kertoo?
-jokainen kuitenkin luo sitä omaa uraansa koko ajan.
Mahdollisuus kertoa itselle merkityksellisistä asioista.

Tarina ei synny digitalisessa maailmassa, vaan se kerrotaan siellä.

Tästä esimerkkinä lukutehtävä: @VilleMakel LinkedIn kirjoitus: #VapautetaanVanhukset

Järkipuhe verhoillaan hyviin tarinoihin - ja kertomalla siitä: esim Kaisan jalkakylvyt houkuttavat asukkaat suihkuun.

Tarinoiden pitää olla aitoja - hyvät, todet tarinat näkyviin.


Aito vuorovaikutus ei synny itsestään. Entä voiko aitoa vuorovaikutusta luoda jos ei ole yhtään fyysistä kohtaamista? Saara uskoo ettei ehkä voi.

Palaute on arvokasta. Palaute eri suunnista - asiakkailta, yhteistyökumppaneilta, työyhteisöltä.
Se kannustaa tekemään lisää sitä mikä on hyvää ja toisaalta raivaa tilaa kehittämiselle. Toisin sanoen palaute on aina positiivista; se näennäisesti negatiivinenkin.

Avoimuus - osaamisen esiintuominen, tiedon jakaminen, avoin yhdistäminen.
Kun hyvät toimitavat monistuvat hyvä elämä laajenee ja lisääntyy!


Viimeisen yhteisen valmennuspäivän tehtävä:

Millainen olen kehittäjänä?
Mikä on olellista; sellaista mitä haluat että asiakkaat ja työyhteisö saavat tietää sinusta työsi tekijänä. JA
Minun polkuni Foibekartanon Tuulettajana?
Mitä tein ja sain aikaan? Miten tästä eteenpäin? Miten kehittämien jatkuu muutoksen maailmassa?

-kirjoita ja lisää Trelloon kuvasi kera


Huomenna on muuten Saaran oppipäivä Foibekartanon fyysisessä hoitotyössä.
Tuulettaja-ryhmän vinkit Saaralle:
 • Ole oma itsesi - älä yritä olla joku muu
 • Ole nöyrä.
 • Tee sitä perustyötä - miten otat asiakkaan mukaan?
 • Mieti mitä itse teet omassa elämässä - esim. aamulla herätessäsi.
 • Avoin mieli - yhdessä tekeminen - tee rohkeasti kaikkea
 • Asiakkaiden tunteminen
 • Mitä itse haluat päivältä - miten käytät omia vahvuuksiasi hyvän elämän tuottamiseen?

Hei Foiben Tuulettajat!


Tapaamme 1.2.2017 Vaikuttavuuden merkeissä Foibekartanon takkahuoneessa.

Ammattitutkinnot alkavat olla kaikilla loppusuoralla ja nyt on aika katsoa eteenpäin. Olemme taas uuden äärellä!Päivän teemoina meillä on:

Muutos. Muutos on väistämätöntä. Pysyvää ja jatkuvaa. Kehittäminen jatkuu ja uusia toimintatapoja ja -malleja syntyy koko ajan. Miten tästä eteenpäin

Vaikuttavuus. Mikä on vaikuttavuuden merkitys? Miten saamme aikaan vaikuttavia tekoja, elämyksiä ja kokemuksia.

Näkyväksi tekeminen. Miksi ja miten kerromme siitä, mitä teemme? Mikä on tarinan merkitys? Miten yhteinen tarina syntyy digitaalisessa maailmassa?


Näissä merkeissä näemme siis Foibekartanon takkahuoneessa keskiviikkona 1.2.2017. Aloitetaan kello 9.00 aamukahvien merkeissä ja lopetellaan kello 16 mennessä.

- Saara Utti

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti