V tapaaminen 12.1.2016

 Palvelumuotoilu


Mitä on palvelu?
Palvelu.. 
 • Ratkaisee asiakkaan ongelman
 • Tyydyttää asiakkaan tarpeen
 • On prosessi
 • Voi kokea, mutta ei omistaa
 • Merkittävä ihmisten välinen vuorovaikutus
 • Tuottamiseen osallistuu myös asiakas
 • Sitä ei voi myydä edelleen
 • On yksilöllistä
 • Ei voi kokeilla etuläteen


Asiakas ottaa aina riskin. Monesti asiakkaista tulee asiakkuuksia. Tällöin voidaan pyrkiä tähän: "Palvelu on asiakkaalle tuotettua arvoa ilman, että asiakas ottaa riskejä."

Mitä palvelu on asiakkaalle ja palvelun tuottajalle?

Asiakkaalle..
 • Hyviä ratkaisuja
 • Arvoa
 • Toivottavia
 • Hyödyllisiä
 • Käytettävuiä
 • Haluttavia 
Tuottajalle..
 • Sitouttavia
 • Erottuvia
 • Tehokkaita
 • Tuloja
 • Hyödyllisiä
 • Näkyviä
Palvelumuotoilijat
 • Kehittävät
 • Analysoivat
 • Visualisoivat
 • Innostavat
 • Sitouttavat
 • Testaavat
 • Kyseenalaistavat
 • Löytävät ongelmat
 • Keksivät ratkaisut
 • Mahdollistavat
 • Rikkovat rajoja
AINA PITÄÄ MUISTAA VISIO! Näin tulee ainutlaatuinen koti. Jos teemme askel askeleelta määriteltyjen ohjeiden mukaan, niin visio ei toteudu. Pitää sitoutua

Tavoitteet
 • Palvelun kehittämisen nopeuttaminen
 • Asiakastarpeiden tyydyttäminen
 • Tuotantolähtöisyydestä käyttäjälähtöisyyteen
 • Käyttäjäkokemuksen parantaminen
 • Käytettävyyden ja sisäisten prosessien tehostaminen
 • Uusien mahdollisuuksien löytäminen
 • Suora liiketoiminnallinen hyöty
 • Kilpailuedun saavuttaminen
Tehtävät 
 • Olemassa olevien palvelujen kehittäminen
 • Uusien palvelujen innovointi
 • Palvelustrategian luominen 

Haasteet
 • Asiakkaat
 • Käyttäjät
 • Ympäristö
 • Tuote ja palvelu
 • Aika
 • Resurssi
 • Ankeuttajat
 • Muuttuva maailma
 • Historia
 • "Vanha liitto"  

Palvelumuotoilun prosessi

KUVA


On todella tärkeää lähteä kokeilemaan nopeasti. Epäonnistumista ei kannata pelätä. Epäonnistumisen jälkeen tiedät, että mitä pitää tehdä paremmin.

Lähtökohta palvelujen suunnittelussa

Markkinatutkimus

Asiakaspalaute

Asiakkaat
Asiakasymmärrys
Palvelun käyttäjät
Käyttäjätieto

Asiakkaan rooliin asettuminen

Asiakkaan mukaan ottaminen

Visuaalinen oppiminen
 • Ajattelun ja oppimisen tehostamista
 • Kaikki ovat visuaalisia ajattelijoita
 • Piirtäminen on helppoa!
 • Visualisointi toimii kolletiivisena muistina
 • Yhteunen ymmärrys syntyy visualisoimalla
 • Saadaan aivot seikkailemaan

Visuaalinen oivalluttaja (graafinen fasilitoija)
 • Muuttaa tiedon kuviksi
 • Tekee visuaalisen kokonaisuuden symbolein, sarjakuvin ja tekstein
 • Dokementointi, keskustelua ja seminaareja
Minun puu

Jos et tunne työminääni ja tiedä mistä asiat johtuvat, ei voi tuntea kenenkään muunkaan työminää. Kuka työympäristössä on innostaja? Löytyykö mielenspäpahoittajia? Entä ankeuttajia? Kaikki on kaikkea. Jos on innostaja, joka huomaa olevansa mielensäpahoittaja, niin kaikki hyvin. Pitää vain tietää, miten pääsee takaisin innostajaksi.

Palvelupolku

Kuvataan visualisoiden palveluhetki. Pilkotaan prosessi niin pieniksi, että siinä huomioidaan kaikki palvelupolkuun vaikuttavat tekijät, lähtien erilaisista käyttäjistä. Kun ihminen tulee palvelupolulle, niin se on jokaiselle yksilöllinen reitti. Palvelupolku on kuvaus siitä, mitä tapahtuu palveluprosessin aikana.

Palvelupolulta löytyy palvelutuokioita, joita on ennen palvelupolkua, sen aikana ja sen jälkkeen. Tässä kaikessa on mukana vielä kontaktipisteet, esim. tilat, esineet, tuoksut, äänet, kättely, tervehdys, tunteet, ympäristö, aika jne.

Palvelupolun näkökulmat:
 • Toiminnallinen
 • Auditiivinen 
 • Visuaalinen 
 • Tuneet ja tuoksut
Kuka on aktiivinen osapuoli? Onko asiakas aktiivinen vai passiivinen? Missä kohdassa asiakas on aktiivinen ja missä passiivinen? Tätä kautta luodaan kokonaan uusia palveluja.

Katsotaan yhteinen esimerkki palvelupolusta autopesulassa:


Kirsin iltapäivän fläpit

 


Saara Utti & Kirsi Parviainen

Kotitehtävänä oli tehdä kirjatorin kolmas kierros. Muistakaaha taas ottaa kirjanne mukaan. . Asiantuntijoina tässä päivässä on Saara Utti ja Kirsi Parviainen, aiheina:


 • Asiakkuuden palvelumallit
 • Käyttäjälähtöinen palvelumuotoilu
 • Yhdessä kehittäminen 
Aloitamme aamun 8.30 kahvien kera ja päivän virallinen aloitus 9.00. Syödään taas sopivassa välissä ja lopetellaan päivä 16.00

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti