VI tapaaminen 3.3.2016
Mitä tulevaisuuden työ vaatii? 
 • Vuorovaikutustaitoja
 • Kykyä irrottautua tietämisestä ja nähdä mahdollisuuksia oppimiseen
 • Joustavaa ja luovaa ajattelua
 • Muutoksen ja epävarmuuden sietäminen

Mitä tapahtuu, jos emme tiedosta ja johda ajatteluamme? ( tai kun olemme nälkäisiä/väsyneitä/stressaantuneita tai kohtaamme muutoksia)


1. Turvallisuus
2. Energian säästö

Autopilotilla
1. Toistamme turvaöllisia ja tuttuja juttuja, sanomme helposti ei
2. Aivot säästävät energiaa (uusia ratkaisuja/ideoita ei synny)
3. Aivot etsivät todisteita vahvistaakseen vanhaa lokerointia ja vanhoja malleja

Esim. käsien ristiminen: Ristimme kädet aina niin, että sama peukku on aina päällä. Vaihtaminen tuntuu epämukavalta.

Limbinen järjestelmä -> Negativity Bias
 • Aivojen hälytysjärjestelmä, etsii uhkia ( mantelitumake, hippokampus)
 • Luokittelee kaiken:
Pois, uhka <--------------> Kohti, palkkio 

Oman ajattelun tiedostaminen
 • Ulkoisiin olosuhteisiin emme aina voi vaikuttaa - ajatuksiimme ja asenteisiimme kyllä
 • Tunnistatko sinulle ominaiset ajattelutavat? Mitä hyötyä tai haittaa niistä voi olla sinulle?
Antaako omat ajatukset energiaa, viekö ne eteenpäin? Vai syökö ne energiaa? Tähän kannattaa välillä kiinnittää huomiota.

Mikä on uskomuksesi?
Muuttumattomuuden asenne vai Kasvun asenne? (Carol Dweck ja Heidi Grant-Halvorson)

Tutkimukset viimeisen viidentosita vuoden aikana sanovat growth mindsetin olevan totta. Joku voi olla lahjakkaampi jossain, mutta jos teen töitä, niin pääsen yhtä pitkälle, kuin lahjakaskin.
Minkälaisilla asioilla kasvun asenne integroituu osaksi työkulttuuria?
 • Kannustava työyhteisö, positiivisuutta
 • Ei etsitä syyllisiä, vaan hyväksytään tapahtuneet ja opitaan
 • Ei levitetä huonoa fiilistä
 • Omien tunteiden hallinta 
 • Asioiden esittäminen asiallisesti -> itselle pieni asia voi olla toiselle iso
 • Ylläpidetään yhteishenkeä 
 • Epäonnistumiset nähdään mahdollisuuksina oppimiseen
 • Pidetään huolta omasta ja muiden jaksamisesta, esim. huomioidaan työnjako
 • Avoin vuorovaikutus
 • Toisten huomioon ottaminen
 • Annetaan kiitosta ja kehuja
 • Ei luovuteta yhden epäonnistumisen takia
 • Itsetutkiskelu - Mitkä asiat jarruttavat minua? 
 • Uteliaisuus muiden tekemiseen


 • Laajentaa perspektiiviä ja kykyä nähdä mahdollisuuksia
 • Tutkitusti nopeuttaa vastoinkäymisistä selviämistä
Tutkimustuloksia myönteisyyden vaikutuksista
 • Lisää luovuutta ja ideointikykyä
 • Lisää tuottavuutta ja myyntiä
 • Parantaa kykyämme selvitä vaikeuksista
 • Kohentaa sydämen ja verisuonien terveyttä
 • Vahvistaa immuunijärjestelmää
 • Pidentää elinikää 
Myönteisen ajattelun treeni
Myönteinen ajattelu kehittyy treenaamalla:
Ole avoin
Ole arvostava ja kiitollinen
Ole utelias
Ole ystävällinen
Ole aito 
 

On kolmen laisia huolia:

C-rinki: Asiat, joihin voi vaikuttaa
B-rinki: On myös sellaisia haasteita, huolia tai ongelmia, joista emme voi päättää, mutta voin vaikuttaa niihin
A-rinki: En voi päättää, enkä voi vaikuttaa. Esim. itseäni huolestuttaa pörssikurssienlasku, niin enpä tässä hetkessä asiaan voi vaikuttaa millään tavallaMeillä jokaisella on vastuu siitä, että minkälaista ilmapiiria luomme ympärillemme!


Mitä harjoituksesta jäi mieleen?
 • Kiteyttäminen hankalaa
 • Konkreettinen tekeminen, ei vain ajatustasolle
 • Oikeasti toteuttaminen
 • Selkeytti paljon
 • Hyvä tehtävä -> selkeät haasteet
 • Vaikea olla hiljaa ja kuunnella


Hattujen kokeilu: Ryhmäpohdinta
 • Aihe: Läheisten keskustelukerho. Joka väriin irtosi ajatuksia. Lopputulos: tuntuu tarpeelliselta ja on mahdollista toteuttaa. Hyvä mainekuva ja verkostoituminen.
 • Aihe: Kotipalvelu. Eri näkökulmista pohdintoja, hatut sekaisin välillä. Lopputulos: projekti voi olla hyvä tai voi käydä hassusti. Mietittiin paljon ja laajasti eri kanteilta, mm. rahavirta.
 • Aihe: Pihojen auraus. Mentiin hattu kerrallaan.Lopputulos: kilpailutetaan sopimus, jos nykyinen yhtiö ei pysty toimittamaan. 
 • Diakonia- ja hengellisen työn kehittäminen. Pysyttiin hatuissa. Joka hatusta tuli jotain.
Mitä mukaan tästä päivästä?
 • Puoltituntisia, jolloin keskityn asioihin, jotka sitä vaativat
 • Hengitysharjoitukset
 • Yritän nähdä joka asiassa jotain hyvää
 • Oman energia vaikutus muihin
 • Pienet pysähdykset
 • Positiivista energiaa
 • Asioiden katsominen eri näkökulmista
 • "Hattukaupoilla
 • Positiivisen palautteen antaminen
 • Pienet pysähdykset ja keskittyminen omaan asenteeseen
 • Päivä oli todella hyvä - stressinhallintaa ja näkökulmien huomioiminen
 • Pysähtymisen merkitys
 • Sen ajan, kun antaa toiselle, niin on aidosti läsnä
 • Kokonaisuus todella hyvä. Haluaisin olla se ihminen, joka tuo positiivista mukanaan. Speedcoaching!
 • Oman näkökulman avartaminen
 • Hyvä päivä. Useasta näkökulmasta katsominen.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti